De annuleringsgarantie

Sunêlia biedt u de Annuleringsgarantie voor elk verblijf van minimaal 7 nachten
(Behalve voor Sunêlia-partners en alleen voor huuraccommodaties).

Wat is de annuleringsgarantie? 

Deze garantie biedt u de mogelijkheid om de betaalde bedragen terug te krijgen, als uw verblijf onder bepaalde voorwaarden wordt geannuleerd. Het wordt van kracht zodra u het huurcontract ondertekent en vervalt om middernacht op de dag vóór de eerste dag van uw verblijf. 

Onder voorbehoud van naleving van de contractuele verplichtingen, biedt deze garantie (*) u de mogelijkheid om de terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen, indien uw verblijf wordt geannuleerd in de volgende gevallen, die hieronder worden opgesomd.

Ernstige ziekte, een fysiek ongeluk of het overlijden van :

  • uzelf, uw partner, uw ouders of kinderen, uw voogd
  • uw broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters, schoonouders

Onder een ernstige ziekte of een fysiek ongeluk verstaan we iedere tijdelijke of permanente aantasting van uw fysieke gesteldheid, medisch vastgesteld, die de uitvoering van uw beroepsactiviteit of andere activiteit onmogelijk maakt.

 

Ernstige schade

Die uw aanwezigheid vereist op de geplande dag van vertrek en die veroorzaakt wordt door een diefstal, een brand, waterschade of schade door natuurelementen die uw woning of bedrijfsruimte voor meer dan 50% hebben verwoest (verzekeringsrapport nodig)

 

Ontslag om economische redenen

Van uzelf, uw partner op voorwaarde dat dit nog niet in gang was gezet op het moment van reserveren.

 

Covid-19

Gratis annuleren en terugbetaling tot op de dag van aankomst, in de volgende gevallen:

  • de klant blijkt aan het begin van zijn verblijf besmet te zijn met corona.
  • de camping is gesloten vanwege redenen rond COVID-19.
  • de klant kan niet reizen vanwege een lockdownsituatie, gesloten grenzen en/of quarantainemaatregelen bij terugkeer van vakantie.

Hoe kan je er voordeel uit halen?

Deze motieven voor annulering dienen ons aangetekend en voorzien van de nodige documenten van constatering (rapport van de expert, politierapport, oproep, doktersverwijzing of overlijdensbericht ….) op het moment van de gebeurtenis en ten laatste 3 werkdagen erna toegestuurd te worden.

* De aanbieding is geldig vanaf het moment dat het aantal directe zonne-uren per dag tussen 10.00 en 18.00 uur minder is dan 2 uur. Weathernews Sun IndexⓇ berekent voor elke Sunêlia camping dagelijks het aantal zonne-uren. Het aantal zonne-uren wordt vastgesteld als zijnde de periode waarin de zon hard genoeg schijnt (120W/m² of meer) om duidelijk zichtbare schaduw te creëren (bron van deze definitie: Météo-France). Voor elke Sunêlia camping worden de cijfers berekend door Weathernews France.

** Met uitzondering Sunêlia partners en alleen in een huuraccommodatie.