Staanplaats

Het basisarrangement omvat :

  • 1 persoon, de 2de persoon is gratis
  • Staanplaats voor tent, caravan of camper Plaats voor 1 auto
  • Gebruik van het sanitair
  • Toegang tot de activiteiten, gebruik van faciliteiten en recreatievoorzieningen, behalve voor de voorzieningen waarvoor een supplement geldt.

Accommodaties

Het basisarrangement omvat :

  • 4 tot 8 personen (inclusief baby’s en kinderen), afhankelijk van de opvangcapaciteit van de huuraccommodatie.
  • Plaats voor 1 auto
  • Toegang tot de activiteiten, gebruik van faciliteiten en recreatievoorzieningen, behalve voor de voorzieningen waarvoor een supplement geldt.
  • Onze huuraccommodaties zijn volledig gemeubeld en voorzien van kookgerei, vaatwerk, dekens en kussens.

In de meeste Sunêlia’s worden geen lakens verstrekt, maar bestaat de mogelijkheid, lakens te huren.
De lokaties Sunêlia weigeren de toegang aan de gezinnen die met meer personen aankomen dan waarvoor de huur- accommodatie bestemd is (baby’s en kinderen inbegrepen). Alle huurprijzen in deze cataloog zijn BTW inbegrepen. De toegepaste BTW is de BTW die op de uitgiſt edatum van deze cataloog van kracht is, dat wil zeggen 10%. Indien de percentage wordt gewijzigd tussen de reserveringsdatum en de verblijfsdatum, houdt dit in dat de prijzen inclusief BTW dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Borg

Voor de huuraccommodatie wordt U bij de aankomst een borg van maximaal 500€ gevraagd. Deze borg wordt aan het einde van uw vakantie teruggegeven of 5 dagen na uw vertrek opgestuurd na aſt rek van eventuele reparatiekosten en/of de waarde van het ontbrekende of beschadigde materiaal.

Er wordt een vast bedrag achtergehouden indien U de huuraccommodatie voor uw vertrek, niet heeſt schoongemaakt.

Verblijfsbelasting

De verblijfsbelasting varieert per vestigingsgemeente van de verschillende lokaties Sunêlia en is niet inbegrepen in de prijs van het verblijf (zie overzicht “informatie en diverse  supplementen” van elke Sunêlia).

Administratiekosten

Er wordt U maximaal 40€ in rekening gebracht

voor administratiekosten bij reservering van een

staanplaats of een huuraccommodatie.

Betalingsvoorwaarden

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum worden geplaatst, wordt bij reservering 30% van de prijs van het verblijf betaald, vermeerderd met de administratiekosten.

Het totale bedrag van uw verblijf op een staanplaats of in een huuraccommodatie dient 30 dagen voor de aankomst betaald te zijn.

Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum worden geplaatst, wordt bij reservering de volledige som van het verblijf betaald, vermeerderd met de administratiekosten.

Bij ontvangst van uw boekingsaanvraag stuurt de door U gekozen camping een bevestiging afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Wij raden U echter aan voordat U uw aanvraag opstuurt, de camping te bellen om te informeren of er plaats vrij is.

Bedenktijd

Ingevolge artikel L.121-20-4 van de Consumenten Code zijn geen, van op deze site, aangeboden diensten en dienstver- leningen onderworpen aan bedenktijd als bedoeld in de artikelen L.120-20 en volgens de Consumenten Code.

Derhalve zijn, de via deze site, voorgestelde recreatie- en accommodatie dienstverleningen, alleen onderworpen aan de bijgevoegde annuleringsvoorwaarden.

Annulering

Reserveringen kunnen alleen schriſt elijk geannuleerd worden (aangetekende brief met ontvangstbevestiging) bij de camping. Als U annuleert, bent U de volgende kosten nog verschuldigd of worden deze kosten ingehouden :

- administratiekosten

- een bedrag gelijk aan 20 % van de totale kosten van uw verblijf, als U meer dan 30 dagen v..r de geplande aankomstdatum annuleert.

- het volledige bedrag van uw verblijf als U minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert of als U zich op die dag niet meldt.
U kunt bij de Sun.lia’s een aanvullende verzekering afsluiten waarmee U, tegen bepaalde voorwaarden, in geval van annulering, het bedrag van uw verblijf vergoed kunt krijgen (zie de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de lokatie).

Ankomst - en vertrektijden

Voor de dagen en uren van aankomst en vertrek, kan U de prijstabellen van iedere Sunêlia- lokatie raadplegen.

Bij vervroegde aankomst of verlaat vertrek, wordt een extra nacht in rekening gebracht.

In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt de facturering gebaseerd op de aankomst- en vertrekdatum zoals aangegeven in de reserveringsovereenkomst.
Indien U zich niet meldt wordt, na 48 uur zonder schriſt elijk bericht uwerzijds, uw reservering geannuleerd en kunt U geen aanspraak maken op een vergoeding.

Huisdiere

Huisdieren zijn toegestaan in bepaalde lokaties,op staanplaatsen en in huur- accommodaties, tegen betaling van een supplement, dat bij de reservering betaald moet worden (zie tabel “informatie endiverse supplementen van elke Sunêlia”).

Voor de huuraccommodaties waar huisdieren zijn toegestaan,geldt maximum ..n huisdier.

Indien huisdieren worden toegestaan, (zie “diverse inlichtingen en supplementen” van elke camping) moeten ze aan de lijn gehouden worden, getatoe.erd zijn en een geldig inentingsbewijs hebben. De hondenrassen Rottweiler, American Staff ordshire, Terriers, Staff ordshire Terriers, Rosas of honden die qua morfologische kenmerken lijken op de 4 voornoemde rassen zijn streng verboden.

Diverse informatie

In bepaalde lokaties is het dragen van een armband gedurende het hele verblijf verplicht. De prijzen zijn inclusief BTW.

Geschil

In geval van geschil, zal de bevoegde rechtbank die zijn van de vestigingsplaats van de sito. In geval van geschil, en na het inlichten van de klantendienst, heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om een bemiddelaar te nemen, binnen een maximum termijn van één jaar , tellend vanaf de datum van de schriftelijke klacht die per aangetekende brief aan de uitbater overgemaakt wordt. In geval van geschil en na contact te hebben opgenomen met de klantendienst van het betrokken skioord, heeft iedere kampeerder de mogelijkheid om binnen een jaar - te rekenen vanaf de datum van de per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de exploitant gestuurde klacht - een beroep te doen op een consumentenarbiter. U kunt zich gratis wenden tot de arbitragedienst voor consumenten Le Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice, waarvan wij lid zijn: langs elektronische weg: https://cm2c.net, of per post : C2MC - 14 rue saint Jean 75017, Paris.

Interne reglementering

Iedere klant moet de interne reglementering van de sito respecteren. Alleen de sito is verantwoordelijk tegenover de klant in verband met de interne reglementering. De groep Sun.lia heeſt geen enkele verantwoordelijkheid tegenover de klant ingeval de sito mankeert aan zijn verplichtingen.

Recht op afbeelding

Tijdens uw verblijf, kan U, gefotografeerd of gefi lmd worden, voor het ontwerpen en maken van onze brochures, behalve, indien U direct bij uw aankomst, schriſt elijk aangeeſt , dat U hiertegen bezwaar heeſt.

Belangrijke mededeling

Er kunnen druk- of zetfouten in de brochure voorkomen. Vraag bij reservering steeds om prijs bevestiging, alleen de prijzen op uw factuur zijn contractueel.

Covidische regelingen-19

Voor informatie over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de gezondheidssituatie van COVID-19 kunt u onze Sunêlia-Care pagina raadplegen.