U bent momenteel verbonden met de website van Sunêlia

Deze site wordt uitgegeven door: Sunêlia - Campingvakanties
Hoofdkantoor: Le Grand Angle - Avenue Périé - 33525 BRUGES cedex
Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Bordeaux onder nummer  414 833 616
Europees btw-nummer: FR 75 414 833 616 
Kapitaal: € 464.000

 

Gebruik van de site:

Deze site wordt gratis tot uw beschikking gesteld (buiten verbindingskosten met de site) voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de hierna bepaalde voorwaarden. Uw gebruik van deze site houdt uw volledige en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze gebruiksvoorwaarden. 

U mag deze site uitsluitend gebruiken als u 18 jaar of ouder bent en contracten mag aangaan waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld (het gebruik van onze site door minderjarigen is verboden). U bent financieel aansprakelijk voor uw gebruik van de site. U mag de site uitsluitend gebruiken om met een legitiem doel reserveringen te maken.

Deze site is onder andere bedoeld voor het raadplegen en reserveren van verblijven en geen enkel gebruik of afwijking van de doelrelatie is toegestaan, waaronder voor doeleinden die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te verbieden of te beperken, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Auteursrecht/copyright

Elke inhoud op de site is auteursrechtelijk of anderszins onder intellectuele eigendomsrechten beschermd en eigendom van Sunêlia Vacances.
U mag de inhoud van de site voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (in gezinsverband) downloaden en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina's afdrukken op papier en deze in elektronische vorm op een schijf opslaan (maar niet op een server of een opslagmiddel dat met een netwerk verbonden is). 

Algemene verkoopvoorwaarden 
CNIL-registratie 1239571